Płyta "Sprawiedliwe"

7 maja ukazała się płyta CD z oratorium „Sprawiedliwe”. Utwór powstał z inicjatywy Fundacji AVE przed dwoma laty z okazji 150. rocznicy urodzin Matki Matyldy Getter (1870-1968), przełożonej prowincjalnej Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi, która w okresie II wojny światowej na masową skalę ratowała Żydów, głównie dzieci z warszawskiego getta.
Kluczowym miejscem dla całej akcji był klasztor Rodziny Maryi przy ul. Hożej w Warszawie. Stąd siostry rozwoziły dzieci do swoich domów rozsianych wokół Warszawy, m.in. na Białołęce, w Płudach, w Międzylesiu, Aninie, Chotomowie, Markach i Brwinowie. Dzięki ponadprzeciętnemu heroizmowi, determinacji i niebywałej odwadze zakonnic w domach zgromadzenia na Mazowszu i Ukrainie, w tym na Białołęce – w Płudach i Białołęce Dworskiej – ocalono co najmniej 500 dzieci żydowskich oraz 250 dorosłych Żydów, a Irena Sendlerowa mówiła, że było to 2 tysiące osób!
Oratorium „Sprawiedliwe” na sopran, bas, chór mieszany oraz oktet instrumentów skomponował Jerzy Cembrzyński, znakomity muzyk, laureat „Grammy”, związany z Filharmonią Narodową, a słowa napisała poetka Aldona Kraus. W nagraniu wzięli udział soliści Filharmonii Narodowej i Polskiej Opery Królewskiej Magdalena Schabowska i Bogdan Śliwa, instrumentaliści Filharmonii Narodowej oraz chóry Ave, Tibi Domine, Tibi Mariae, Cantores Graudentes, Warlubski Chór Kameralny i Collegium Cantorum.