Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki

ul. Bąkowska 12, 86-160 Warlubie

NIP: 5591997759

Żaneta Jaworska
p.o. Dyrektora

tel. 786 286 160

E-mail: a.kosicka@warlubie.pl

Maria Jankowska
Instruktor

tel. 883 342 561

E-mail: mariajankowska@wp.pl

Maria Mazur
Główna Księgowa

E-mail: mazur.maria@op.pl