Artstyczny Misz Masz część 2 .

Artstyczny Misz Masz część 2 …czyli zakręcone literki wokół A jak Amelia i Antosia ,J jak Julka, A jak Alicja i Agata , M jak Maja M iłosz i Maks , E jak Emilka ,K jak Kaja ,N jak Natalia ,Z jak Zuzia ….

I Introligatorskie pierwsze kroki ….czyli albumy,scrapbookingi i notatniki -wytnij,przyklej i złóż.